LOGO na Sinclair Spectrum volume 2: Dla Zaawansowanych

Full title
LOGO na Sinclair Spectrum volume 2: Dla Zaawansowanych
Genre
Book: Paperback
Publisher(s)
Instytut Wydawniczy Zwiazkow Zawodowych  Poland
Author(s)
Stanislaw Waligorski  Poland
Controls
Cursor
Interface 2 (left)
Interface 2 (right)
Kempston
Message language
Polish
No screenshots available

Downloads

Filename Size Type Origin Year
LOGONaSinclairSpectrumVolume2-DlaZaawansowanych.jpg LOGONaSinclairSpectrumVolume2-DlaZaawansowanych.jpg 137kb Book cover
LOGONaSinclairSpectrumVolume2-DlaZaawansowanych.jpg LOGONaSinclairSpectrumVolume2-DlaZaawansowanych.jpg
(hosted on Spectrum Computing)
6kb Book cover

No Releases